Email
Facebook
Bericht ons

Privacy- en Cookieverklaring

Coronel Kartracing en Coronel Events

Havenstraat 295

1271 GD Huizen

info@coronel.nl

 

Privacyverklaring

Wij, Coronel Kartracing en Coronel Events, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Om gebruik te maken van de diensten van deze website vragen wij u persoonlijke gegevens achter te laten. De Coronel Kartracing en Coronel Events Privacyverklaring informeert u over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, voor welke doelen wij dit verzamelen, hoe u deze informatie kunt inzien en waar u terecht kunt voor vragen.

 

Persoonlijke gegevens
Voor het maken van een online reservering of een account op onze website vragen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres*
 • Geboorte datum
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Een adres wordt enkel van u gevraagd als u een bestelling plaatst van producten die naar u opgestuurd worden.
 • Bij deelname aan een van onze activiteiten en/of diensten of aankoop van andere producten bij Coronel Kartracing en Coronel Events vullen wij uw persoonlijke gegevens aan met de details van uw transactie en uw bezoek.
 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden zoals:
  • Voor het opmaken van een offerte, verwerken van uw reservering en het uitvoeren van een Overeenkomst. Dat wil zeggen het leveren van een product of dienst.
  • Ter ondersteuning van diensten of producten die u bij ons hebt afgenomen sturen wij u personaliseerde emails en krijgt u toegang tot een persoonlijk online member dashboard.
  • Registratie van uw persoonlijke inschrijving en akkoord met onze vrijwaring en/of algemene voorwaarden.
  • Het voeren van correspondentie via de telefoon of email over onze diensten en/of uw reserveringen.
  • U nieuwsbrieven, informatieve mails of andere informatie over Coronel Kartracing en Coronel Events te sturen.

U heeft altijd het recht om de door u opgegeven persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In uw account kunt u ook persoonsgegevens wijzigen. Daarvoor dient u eerst in te loggen op uw account. Voor het plaatsen van een verzoek tot inzien, wijzigen of verwijderen kunt contact opnemen via 035 – 526 50 53 of mail naar info@coronel.nl.

 

Veiligheid

Al uw verzamelde gegevens worden opgeslagen in een database beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Personen die niks met uw gegevens te maken hebben krijgen hier ook geen toegang tot.

 

Wat doen we verder met uw gegevens.

 

Uw account

Na registratie met een email adres heeft u ook toegang tot een persoonlijk online account bij Coronel Kartracing en Coronel Events. In dit account heeft u inzage in uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres (optioneel), telefoonnummer en email adres. We bewaren ook gegevens over uw eerdere reserveringen zodat u bijvoorbeeld eenvoudig de scores van de deelgenomen (kart)activiteiten kan inzien.

Beheer uw gegevens: 

 

Uw akkoord

Tijdens de registratie van een account gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en/of vrijwaring van Coronel Kartracing en Coronel Events. Deze dient u te accepteren online (of op locatie) voordat u kunt deelnemen aan onze activiteiten.

 

(Telefonisch) contact.

Als u contact met ons legt voor vragen over een reservering of het maken van een reservering zullen wij op basis van uw email adres uw historie opzoeken. Ons doel is om u beter tot dienst te kunnen zijn als u zich tot ons richt met vragen.


Nieuwsbrieven en informatie


Vertstrekking aan derden.

We laten u altijd weten waarvoor we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:

Aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel op andere wijze betrokken zijn bij het verlenen van onze diensten.

Bij calamiteiten/ongelukken tijdens een van de activiteiten zullen wij indien nodig (persoons)gegevens doorgeven aan de verzekering/politie/instanties als zij hierom verzoeken.

Wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van u als klant, of onze eigen rechten, te beschermen.

 

Wettelijke verplichting

Coronel Kartracing en Coronel Events is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan de overheid.

 

 

Wijziging van Privacy Policy

We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Policy. We adviseren u daarom om deze Privacy Policy regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar [company link].

Een verzoek of vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens en privacy kunt u richten aan info@coronel.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Coronel Kartracing en Coronel Events u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet uitkomen met Coronel Kartracing en Coronel Events, dan heeft u op grond van de privacy wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouden, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens).

Nieuwsbrief